„Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt

 

A Remény Zarándokai – kulturális és hagyományőrző – Egyesület

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított forrásból a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt helyi megvalósítására a pályázatkezelő, IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. kötött szerződést az egyesülettel.

LYUKÓ-VÖLGY, MISKOLC ZÁRTKERTI VÁROSRÉSZÉNEK KITAKARÍTÁSA ÉRDEKÉBEN NYERT EL SIKERES PÁLYÁZATOT „A REMÉNY ZARÁNDOKAI – KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ – EGYESÜLET. A MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 7 325 000 FT, AZAZ HÉTMILLIÓ-HÁROMSZÁZHUSZONÖTEZER VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBÓL LÁTOTT HOZZÁ AZ EGYESÜLET ÉS 2021. MÁJUS 31. KÖTELESEK BEFEJEZNI A PROJEKTET.

A projekt célja a környezetszennyezés csökkentése. A Lyukó-völgyi szegregátumban ugyanis több illegális hulladéklerakó található, amelyek felszámolása megoldást jelentene a több éve fennálló
problémára. Az illegális hulladéklerakók nemcsak a környezetre vannak káros hatással, hanem közvetett módon a társadalom mindennapjaira is, nem mehetünk el amellett sem, hogy esztétikailag rontja a város rendezett képét. A talaj, a felszín alatti és felszíni vizek, a levegő szennyeződése, valamint a fertőzésveszély jelentős problémát jelent ezeken a területeken.

A támogatott tevékenység helyszínei: Annabánya, Kutyorvölgy, Gulyakút, Gömöri, Nagykirálydűlő, Herceghajtásdűlő, Kishajtásdűlő.

A felgyülemlett hulladék felszámolása több lépcsős folyamatban valósulhat meg. Az egyesület a lerakóhelyeken található hulladékok összegyűjtésére és őrzésére kapott támogatást. A több száz helyi lakost mozgósítását szervezők bíznak abban, hogy a megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett önkormányzati területek teljes hulladékmentesítése megtörténhet. Gondoskodni kell a megtisztított terület megfigyeléséről és meg kell tenni minden szükséges intézkedést a jogellenes hulladéklerakás megelőzése és hatósági szankcionálásának elősegítése érdekében is. Ezekben a feladatokban az egyesületi „utcabizalmik” segítik majd az egyesületet.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított forrásból a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt helyi megvalósítására a pályázatkezelő, IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. kötött szerződést az egyesülettel.

Share This