Kitakarítjuk Lyukót!

 

A Remény Zarándokai – kulturális és hagyományőrző – Egyesület

A projekt célja a környezetszennyezés csökkentése. A Lyukó-völgyi szegregátumban ugyanis több illegális hulladéklerakó található, amelyek felszámolása megoldást jelentene a több éve fennálló problémára. Az illegális hulladéklerakók nemcsak a környezetre vannak káros hatással, hanem közvetett módon a társadalom mindennapjaira is, nem mehetünk el amellett sem, hogy esztétikailag rontja a város rendezett képét. A talaj, a felszín alatti és felszíni vizek, a levegő szennyeződése, valamint a fertőzésveszély jelentős problémát jelent ezeken a területeken.

A támogatott tevékenység helyszínei: Annabánya, Kutyorvölgy, Gulyakút, Nagykirálydűlő, Gömöri,  Herceghajtásdűlő, Kishajtásdűlő.

A felgyülemlett hulladék felszámolása több lépcsős folyamatban valósulhat meg. Az egyesület a lerakóhelyeken található hulladékok összegyűjtésére és őrzésére kapott támogatást. A több száz helyi lakost mozgósítását szervezők bíznak abban, hogy a megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett önkormányzati területek teljes hulladékmentesítése megtörténhet. Gondoskodni kell a megtisztított terület megfigyeléséről és meg kell tenni minden szükséges intézkedést a jogellenes hulladéklerakás megelőzése és hatósági szankcionálásának elősegítése érdekében is. Ezekben a feladatokban az egyesületi „utcabizalmik” segítik majd az egyesületet.

A Remény Zarándokai – kulturális és hagyományőrző – Egyesület

Lyukó-völgy, Miskolc zártkerti városrészének kitakarítása érdekében nyert el sikeres pályázatot „A remény zarándokai – kulturális és hagyományörző – Egyesület. A megvalósításához 7.325.000,-Ft, azaz hétmillió-háromszázhuszonötezer forint vissza nem térítendő támogatásból látott hozzá az egyesület és 2021. május 31-ig kötelesek befejezni a projektet.

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: IFKA vagy Támogató) útján az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat) céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást (a továbbiakban: Pályázati felhívás) tesz közzé civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, egyházi jogi személyek és illegális hulladéklerakással érintett ingatlantulajdonosok számára.”

- IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Share This